MENU
WŁADZE, STRUKTURA
Biuro Okręgowej Izby Lekarskiej
Osoby funkcyjne Okręgowej Izby Lekarskiej
Organy Okręgowej Izby Lekarskiej
Komisje problemowe Okręgowej Izby Lekarskiej
Komisja Finansowo- Budżetowa
Komisja Socjalno-Bytowa ORL
Komisja Nauki i Kształcenia
Komisja Etyki
Komisja Organizacyjna
Komisja Lekarzy Emerytów i Rencistów
Komisja Praktyk Lekarskich
Zespół Wizytujący Praktyki - rejon Tarnów
Zespół Wizytujący Praktyki - rejon Brzesko
Zespół Wizytujący Praktyki - rejon Bochnia
Zespół Wizytujący Praktyki - rejon Dąbrowa Tarnowska
Zespół Wizytujący Praktyki - rejon Tuchów
Komisja Stomatologiczna
Komisja Młodych Lekarzy i Sportu
Wybory 2009
PRAWO
FINANSE
IZBY LEKARSKIE
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
STATYSTYKA
    Komisja Organizacyjna
Do zadań Komisji Organizacyjnej należy:
1) prowadzenie spraw określonych w regulaminie w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach przyznawania prawa wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty, wpisywanie na listę członków okręgowej izby lekarskiej i wpisu do okręgowego rejestru lekarzy według §18 uchwały nr 104/97/II NRL z dnia 26 września 1997r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach przyznawani prawa wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty oraz prowadzenia rejestru lekarzy,
2) współpraca z innymi komisjami ORL oraz Komisja Organizacyjną NRL w sprawach określonych uchwałą nr 104/97/II NRL z dnia 26 września 1997r.,
3) przedstawianie na posiedzeniach ORL i jej Prezydium opinii komisji w sprawach j.w,
4) inne zlecone zadania przez Okręgowa Radę Lekarską i jej Prezydium.
 
Osoby:
Przewodniczący Komisji Organizacyjnej
lekarz Krzysztof Kasperczyk
Krzysztof Kasperczyk
Członek Komisji Organizacyjnej
lekarz Ewa Krupa
Ewa Krupa
Członek Komisji Organizacyjnej
lek. dent. Dorota Przybyłko-Kita
Dorota Przybyłko-Kita
Członek Komisji Organizacyjnej
lekarz Zofia Tomik
Zofia Tomik

     MENU
Prawo wykonywania zawodu
Ustawa o działaności leczniczej a praktyki lekarskie
Ubezpieczenia lekarzy i lekarzy dentystów
Lekarski Egzamin Państwowy
Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Państwowy
Staże podyplomowe
XXVIII Okręgowy Zjazdu Lekarzy i Dentystów